Indaiá

Odhaľuje a posiľuje našu prirodzenú nevinnosť. Rozpúšťa nutkavé myšlienkové vzorce. Lieči bolesť spôsobenú nedostatkom sebaúcty. Otvára cestu k pokore a súcitu. Pomáha vyrovnať sa so sexuálnym zneužitím a emocionálnymi zraneniami; mení ponímánie sexuality z nečistej na posvätnú. Rozpúšťa společenské masky.

Indaiá
Indaiá

Nevinnosť

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Nutkavé a opakujúce sa myšlienky. Ich potlačovanie a s tým spojené represívne chovanie. Egocentrizmus. Autizmus. Strach verejne sa prejaviť. Obavy zo sexuálnej a emocionálnej otvorenosti. Precitlivelosť.

Kľúčové slová: nevinnosť

Element: voda a vzduch

Čakry: 1., 2., 4. a 7.

Mandala Ararȇtama: Začiatok

Doporučujeme s Aqua Ignea: biela, ružová

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

  1. Existuje vo vašej minulosti nejaká udalosť, ktorá mohla zablokovať nevinnosť a nahradila ju strachom?
  2. Aké zážitky, ktoré ste prežili vo svojom súčasnom životnom cykle, dokážu preniknúť tou časťou vašej osobnosti, kde je lokalizovaná vaša nevinnosť a čistota?
  3. S ktorými ľuďmi vo vašich vzťahoch ste schopní zdieľať túto sféru osobnosti?
  4. S kým nie ste schopní túto sféru zdieľať? Prečo?
  5. V ktorej časti tela je táto sféra umiestnená? Akým spôsobom ju vyjadrujete?

CVIČENIE

  1. Napíšte príbeh, v ktorom je hlavnou postavou vaša nevinnosť. Vytvorte tú postavu (ženskú nebo mužskú). Popíšte ju. Oblieknite ju. Nájdite pre ňu súvislosti.

AFIRMÁCIA

Jemne otváram svoj vnútorný posvätný chrám a žijem v harmónii s čistotou svojho srdca

AFIRMÁCIA PRE TELO

Prijímam svoju čistotu a nevinnosť