Deli

Táto biela kráska tak isto pochádza z vzácneho ostrova Fernando de Noronha a pripojila sa k Mandale Araretama neskôr. Nemáme preto k dispozícii otázky a cvičenia, ale podelíme sa o naše zkušenosti s ňou.
Prínos: vznešený pohyb, vnímanie, otváranie sa snom, prehlbuje senzitivitu a empatu, ženskosť

Deli
Deli

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

egocentrizmus

Kľúčové slová: Vnímanie

Element: -

Čakry: 2., 4., 6.

Mandala Ararȇtama: -

Doporučujeme s Aqua Ignea: -

AFIRMÁCIA

„Milujem samu/samého seba s ľahkosťou a vznešenosťou“