Celebracao

Pomáha nám získavať dôveru v obdobiach, kedy prechádzame výraznými zmenami. Umožňuje rozpoznať a ujasniť si negatívne myšlienkové vzorce. Vyvoláva prirodzene sebaisté a príjemné chovanie v každodennom živote. Povzbuzuje nás k radosti a oslave života. Rozvíja schopnosť prejaviť sa. Vnáša svetlo do nášho vnútra, prečisťuje ho a rozširuje ho. Otvára cestu k prejaveniu vnútornej múdrosti.

Celebracao
Celebracao

Dôvera

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Submisivita. Pochybnosti a váhavosť; neistota. Nedostatok sebadôvery. Núdza o podnety a impulzy. Chybajúca radosť zo života. Prílišná zranitelnosť. Osamelosť a nedostatok nádeje. Problémy s vyjadrovaním myšlienok a pocitov. Až závislosť na sektách, náboženstvách a majstroch.

Kľúčové slová: dôvera v premenu, múdrosť

Element: oheň a vzduch

Čakry: 3., 5., 7.

Mandala Ararȇtama: životná skúsenosť

Doporučujeme s Aqua Ignea: žltá

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

 1. Ste závislí na názore druhých? Ako?
 2. Cítite sa v nových situáciách neistí?
 3. Je pre vás ťažké urobiť nejaké rozhodnutie? Prečo?
 4. Keď máte vystúpiť na verejnosti, cítite sa sebaistí alebo nie? Prečo?
 5. Hľadáte odpovede mimo seba? Popíšte ako často.
 6. Máte nejakých majstrov, nejakých učiteľov? Uveďte příklad.
 7. Rozhoduje váš majster alebo učiteľ za vás?

CVIČENIE

 1. Intonujte samohlásky:
  U O I E A
  A E I O U
  Tieto intonácie slúžia k prečišteniu a prinášajú do vás svetlo.
 2. Tancujte a krúžte v odstredivom smere a potom v smere dostredivom.
 3. Pokúšajte sa vnímať život ako príležitosť k potešeniu a rastu, nie ako bremeno.

AFIRMÁCIA

S dôverou tvorím svoju bytosť ako žiak svojho vnútorného majstra

AFIRMÁCIA PRE TELO

Oslavujem život so sebadôverou